Khiếu kiện & Khiếu nại

Để phản ánh hoặc khiếu nại về Sản Phẩm Khuyến Mãi bạn phải hội đủ những yếu tố sau đây

1./ Bạn là KHÁCH HÀNG của hệ thống Bang.vn

Nếu là khách hàng, bạn chỉ được quyền khiếu nại về sản phẩm mà bạn đã mua khi
+ Sản phẩm không đúng chất lượng, xuất xứ đã được công bố trên website
+ Sản phẩm không đúng là sản phẩm mà bạn đã mua

2./ Bạn là THÀNH VIÊN của hệ thống Bang.vn

Nếu là thành viên, bạn chỉ được quyền phản ánh những vấn đề sau đây + Thông tin sản phẩm không đúng (So với nguồn gốc thực của sản phẩm)
+ Giá bán QUÁ CAO, so với giá công bố của CHÍNH HÃNG SẢN XUẤT
+ Một số thông tin không hợp lý khác mà bạn phát hiện được
Cách thức phản ánh
+ Gởi email về địa chỉ: info@bang.vn
+ Gọi vào số hotline được công bố trên đầu của website, chữ đỏ
+ Liên hệ trực tiếp công ty, thông tin công ty được công bố rõ ràng phía bên dưới cuối cùng của website.